Festiwal Gospel

Duchowa adopcja dziecka poczętego

Odpust w Bazylice katedralnej w Pelplinie

Kultura konsumpcji promuje zasadę „im więcej, tym lepiej”, „im szybciej, tym lepiej”. Kultura materializmu z kolei wzmacnia przekonanie, że bogactwo, sława i atrakcyjny wygląd są drogą do szczęścia. Nośnikiem kultury konsumpcji i materializmu jest reklama. Jak wpływa ona na postrzeganie świata przez dzieci? Z psycholog prof. Anną Marią Zawadzką rozmawia Iwona Demska.

– Czy reklama sama w sobie jest czymś złym?

– Reklama jest wszystkim tym, co skłania nas, w sposób mniej lub bardziej uświadomiony, do zakupu produktów, usług czy idei. W przypadku rynku i różnych działań przedsiębiorstw ma ona na celu przekonanie do nabycia produktu danego producenta. I jeśli ta reklama pomaga w wyborze spośród całej masy rzeczy, którymi jesteśmy zalewani, to taka podpowiedź jest jak najbardziej dobra. Oczywiście pod warunkiem, że jest przygotowana w sposób rzetelny. Dzisiaj reklama to też programy rozrywkowe, muzyczne, seriale, gry, bajki. Wszędzie tam promuje się produkty i tworzy się nowe potrzeby konsumenckie. W naszej książce „Tajemnice reklamy. O tym, jak reklama wpływa na dzieci i młodzież” chciałyśmy zwrócić uwagę na to, że reklama często jest rozumiana jako nośnik kultury konsumpcji i materializmu. Dlaczego tak można na nią spojrzeć? (…)

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

ARTYŚCI

W czasie wakacyjnych wojaży mamy okazję natknąć się na przeróżne dzieła artystyczne wytworzone myślą i rękami ludzi.

FELIETON / Zofia Pomirska

Mało znany patron Pomorza

W sobotę 7 lipca w Luzinie odbył się jubileuszowy XX Zjazd Kaszubów. Tradycja organizowania tych zjazdów zrodziła się z chęci upamiętnienia zjednoczenia Kaszub w granicach jednego województwa (pomorskiego) po reformie administracyjnej w 1999 roku.

KULINARIA / Sławek Walkowski

O chłodnych zupach..

Nasz narodowy epos zaczyna się od słów „Litwo, ojczyzno moja…”, a nasz narodowy chłodnik to chłodnik litewski.

Wartościowa książka

Temat aktualnego numeru (16/2018)

Bliźniaczki w podróży

Duchowość

W bieżącym numerze