Festiwal Gospel

Duchowa adopcja dziecka poczętego

Odpust w Bazylice katedralnej w Pelplinie

Był działaczem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Dwa miesiące później jego okaleczone zwłoki zostały wyłowione z rzeki.

Czterdzieści jeden lat temu, 7 maja 1977 roku, funkcjonariusze SB zamordowali krakowskiego studenta i działacza opozycji antykomunistycznej Stanisława Pyjasa. Według oficjalnej wersji przyczyną śmierci jednego z liderów Studenckiego Komitetu Solidarności był upadek ze schodów. Podstawą tej tezy przez lata pozostawała ekspertyza Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Śledztwo wznowione dopiero po transformacji ustrojowej wykazało, że Pyjas został śmiertelnie pobity. Gdyby nie determinacja przyjaciół Staszka, przede wszystkim Bronisława Wildsteina, okoliczności śmierci opozycjonisty do dziś okryte byłyby tajemnicą. Przypadek Pyjasa nie jest odosobniony. Podobnych, choć niestety niewyjaśnionych po dziś dzień zgonów działaczy podziemia, było więcej. (…)

 

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

ARTYŚCI

W czasie wakacyjnych wojaży mamy okazję natknąć się na przeróżne dzieła artystyczne wytworzone myślą i rękami ludzi.

FELIETON / Zofia Pomirska

Mało znany patron Pomorza

W sobotę 7 lipca w Luzinie odbył się jubileuszowy XX Zjazd Kaszubów. Tradycja organizowania tych zjazdów zrodziła się z chęci upamiętnienia zjednoczenia Kaszub w granicach jednego województwa (pomorskiego) po reformie administracyjnej w 1999 roku.

KULINARIA / Sławek Walkowski

O chłodnych zupach..

Nasz narodowy epos zaczyna się od słów „Litwo, ojczyzno moja…”, a nasz narodowy chłodnik to chłodnik litewski.

Wartościowa książka

Temat aktualnego numeru (16/2018)

Bliźniaczki w podróży

Duchowość

W bieżącym numerze