Rok po nawałnicy na Pomorzu

Duchowa adopcja dziecka poczętego

Odpust w Bazylice katedralnej w Pelplinie

Jak Chrystus stał się dla nas człowiekiem, tak wybrani przez Boga ludzie na mocy sakramentu święceń stają się dla Kościoła i świata ambasadorami Boskich spraw.

Człowiek jest sam dla siebie wielką tajemnicą. Odkrycie jej wymaga pomocy Kogoś, kto zna nas dłużej i lepiej od nas samych. Stworzony na obraz i podobieństwo Trójjedynego Boga człowiek nosi w sobie pragnienie jednoczenia tego, co różne. Do tego przecież jest powołany, aby połączyć w sobie już w swym poczęciu miłość ojca i matki, ale także ciało i duszę, doczesność i wieczność, a już w świadomym życiu radość oddania z cierpieniem odrzucenia. Niestety, w powołanie to poprzez ranę grzechu pierworodnego wkrada się czasem pewien błąd. Jakże często na siłę próbujemy łączyć także to, czego połączyć nie można. Czyż błąd ten nie objawia się wówczas, gdy staramy się jednoczyć prawdę z kłamstwem, brzydotę z pięknem czy miłość z grzechem? (…)

 

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

ARTYŚCI

W czasie wakacyjnych wojaży mamy okazję natknąć się na przeróżne dzieła artystyczne wytworzone myślą i rękami ludzi.

FELIETON / Zofia Pomirska

Mało znany patron Pomorza

W sobotę 7 lipca w Luzinie odbył się jubileuszowy XX Zjazd Kaszubów. Tradycja organizowania tych zjazdów zrodziła się z chęci upamiętnienia zjednoczenia Kaszub w granicach jednego województwa (pomorskiego) po reformie administracyjnej w 1999 roku.

KULINARIA / Sławek Walkowski

O chłodnych zupach..

Nasz narodowy epos zaczyna się od słów „Litwo, ojczyzno moja…”, a nasz narodowy chłodnik to chłodnik litewski.

Wartościowa książka

Temat aktualnego numeru (16/2018)

Bliźniaczki w podróży

Duchowość

W bieżącym numerze