W niedzielę Trójcy Najświętszej ksiądz biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga wyświęcił, podczas Mszy św. w Bazylice katedralnej, 18 diakonów na prezbiterów. Ks. kan. Antoni Bączkowski, rektor WSD na początku sprawowanej Eucharystii nawiązał do uroczystości obchodów 70. urodzin Biskupa Pelplińskiego i 18. rocznicy ingresu do pelplińskiej katedry. Podkreślił, że wyświęcenie 18 diakonów jest największym prezentem, jaki Biskup Pelpliński uczynił dla Kościoła diecezjalnego.
Po wysłuchaniu Ewangelii opiekun roku święconych diakonów ks. kan. Jan Doppke przedstawił wszystkich kandydatów, którzy swoim wypowiedzianym „jestem” potwierdzili gotowość do przyjęcia sakramentu kapłaństwa. (…)
ks. WOJCIECH
WĘCKOWSKI

Wartościowa książka