Papież Franciszek

WSD Pelplin

Niebo było zawsze na horyzoncie myślenia Jezusa Chrystusa. Nie jako coś odległego, abstrakcyjnego, chłodnego, teoretycznego, fantastycznego. Niebo było Jego dążeniem; ku niebu wznosił oczy, gdy się modlił. Niebo był miejscem, z którego wyszedł i w którym oczekiwał Go kochający Ojciec.
Czyż w pewien sposób myślenie o niebie i o przyszłym życiu w niebie nie stało nam się bliższe w tym roku 2011? Mógłby ktoś spytać: a to niby z jakiego powodu? Dzięki błogosławionemu Janowi Pawłowi II! Żywy jest jeszcze w pamięci dzień jego beatyfikacji. A przy tej okazji, w sposób nieunikniony, w naszych głowach i sercach pojawiała się myśl: "A zatem jest w niebie; stamtąd wstawia się za nami; wrócił do domu Ojca". (…)

ks. DARIUSZ DRĄŻEK

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

Jaki Gdańsk?

Gdańsk na przestrzeni dziejów zmieniał się parokrotnie.
Najpierw słowiański, potem krzyżacki, przez znaczną część swych dziejów kulturowo niemiecki, wreszcie pruski i nazistowski, na koniec niemal stuprocentowo polski.

FELIETON / Zofia Pomirska

Właściwa hierarchia?

„Gabrysia śpi ze mną w łóżku”, „Byłam z Józkiem na spacerze”, „Mój Felek nie lubi gotowanego mięsa” – wydawać by się mogło, że tak brzmią informacje o członkach czyichś rodzin, ale pozory mylą, gdyż w ten sposób wielu z nas coraz częściej mówi o zwierzętach domowych.

KULINARIA / Sławek Walkowski

Z ziemi egipskiej

Tytuł może sugerować, że w tym felietonie będę wyprowadzał Żydów z niewoli i zajmę się fenomenem manny.
Innym razem.
Po prostu chcę zwinąć Egipcjanom ich fajną zupę.

Temat aktualnego numeru

Temat do rozmowy