Sakrament święceń w stopniu prezbiteratu - dar niezwykły, niezgłębiony, pełen łaski i treści - przyjęło nas siedmiu, takich zwyczajnych - niezwyczajnych młodzieńców, a już starszych, wszakże prezbiterów.
Powołani niegdyś z różnych stron i miejsc, z ogólniaka i technikum, wojska i uniwersytetu… A było wielu innych, lepszych, zdolniejszych, po ludzku nadających się bardziej do kapłaństwa.
Seminarium duchowne w Pelplinie zaczynało nas dwudziestu pięciu. Był to czas rozeznawania drogi, odpowiadania na Boży głos, czytania znaków, które Pan dawał każdemu z nas. Nie da się tego obliczyć czy zmierzyć. Wielu ludzi nas pyta o pewność decyzji. (…)

ks. ŁUKASZ WISIECKI

Wartościowa książka