Często zdarza mi się spotykać osoby, które wiedząc, że jestem z Polski, dzielą się swoimi przeżyciami z ciągłej bliskości z bł. Janem Pawłem II. To piękne! Dla nich Ojciec Święty Jan Paweł II nie odszedł, nie umarł, ale żyje i nadal jest przewodnikiem do szczęścia, do Boga.
Nie ulega wątpliwości, że beatyfikacja Jana Pawła II była wydarzeniem nad wyraz szczególnym. Wiem, że termin "szczególny", ponieważ nadużywany, nie brzmi bynajmniej "szczególnie", ale beatyfikacja była takim właśnie wydarzeniem historycznym, przeżyciem osobistym, wielkim doświadczeniem wiary. Co z niej zostało? Co zabraliśmy ze sobą w nasze życie - osobiste czy kościelne, rodzinne czy polityczne, nasze życie polskie czy światowe? Odpowiedzi nasuwa się wiele i różnych. (…)

ZDZISŁAW J. KIJAS OFMConv

Wartościowa książka