Pismo katolickie Pelplin 4 i 11 stycznia 2015 R. XXVI Nr 1 (655)

Od Niedzieli Palmowej rozpoczyna się przeżywanie Wielkiego Tygodnia. Potrwa on aż do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Obie niedziele stanowią jakby klamrę spinającą „w jedną całość dwa najistotniejsze wydarzenia zbawcze: bolesną śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa” (Zwycięzca śmierci).

W Niedzielę Palmową, nazywaną inaczej Pasyjną, odczytuje się ewangeliczny opis Męki Pańskiej. Wyznaczony obiema niedzielami święty czas ma w wiernych pogłębić świadomość, że „Pascha Jezusa jest misterium jednocześnie śmierci i zmartwychwstania, bo to tam właśnie Jezus jest «ognistym krzewem» ostatecznego objawienia się Boga – w ogniu, który zarazem trawi ofiarę i ożywia ją” (François-Xavier Durrwell). Bez miłości wobec Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego nie można odnaleźć owego „ognistego krzewu” (por. Wj 3,2). „Świętą ziemią” (por. w. 5), na której wyrasta dla nas ów „krzew” jest Matka-Kościół. Kochając Chrystusa miłością Jego Kościoła, zdobędziemy się na „zdjęcie sandałów” (por. w. 5) i szczere zaangażowanie poprzez liturgię i modlitwę osobistą w przeżywanie tajemnic naszego zbawienia. One mają moc odmienić nasze życie, ożywić naszą wiarę i odwagę dzielenia się odkrytą tajemnicą z innymi. (…)

 

 

 

W bieżącym numerze

W świecie rozrywki zmiany następują bardzo szybko. Szczególnie jest to widoczne w świecie muzyki. Pojawiają się wykonawcy, którzy znani są przez krótki czas, a potem znikają. Jednak czasem rodzi się artysta, który nie starzeje się nigdy, ponieważ jego twórczość jest ponadczasowa.
W jakich okolicznościach zatonął legendarny okręt podwodny? Czy największa zagadka w historii polskiej marynarki zostanie rozwiązana?
Miasto z koziołkiem w herbie było miastem mojej studenckiej młodości. Lata osiemdziesiąte nie były łatwe pod różnym względem. Stan wojenny, narastający marazm społeczny, pogłębiający się rozziew pomiędzy komunistyczną władzą a narodem nie budowały dobrych widoków na przyszłość.
W końcu wakacje… To jakże aktualne zdanie wywołuje radość nie tylko w sercach uczniów i studentów, którzy z nieukrywaną satysfakcją – a często i ulgą – otrzymali do swych rąk świadectwa i indeksy wypełnione ocenami, ale także w umysłach wielu dorosłych, którzy także pragną choć nieco odpocząć od trudów codziennej pracy.
6 sierpnia 1889 roku otwarto w centrum Londynu Hotel Savoy. Tak, tak, to ten hotel, który zapoczątkował całą masę różnych Savoyów.
6 sierpnia 1889 roku otwarto w centrum Londynu Hotel Savoy. Tak, tak, to ten hotel, który zapoczątkował całą masę różnych Savoyów.

Temat numeru

Przywrócić godność w Aleppo


Syria ogarnięta wojną, cierpienie cywilnej ludności – chrześcijan i muzułmanów. Świat się kłóci o uchodźców i dozbraja walczące strony. A na miejscu, w samym centrum wydarzeń, Kościół pomaga ofiarom wojny. „Tego uczy nas Chrystus” – mówi franciszkanin Ibrahim Alsabagh, proboszcz z syryjskiego Aleppo, autor książki „Tuż przed świtem. Syria. Kroniki czasu wojny i nadziei z Aleppo”.

więcej

Historia

Gdzie jest „Orzeł”?


W jakich okolicznościach zatonął legendarny okręt podwodny? Czy największa zagadka w historii polskiej marynarki zostanie rozwiązana?
Więcej…

Felieton Bp. Wiesława Śmigla

Artysta nie starzeje się nigdy

W świecie rozrywki zmiany następują bardzo szybko. Szczególnie jest to widoczne w świecie muzyki. Pojawiają się wykonawcy, którzy znani są przez krótki czas, a potem znikają. Jednak czasem rodzi się artysta, który nie starzeje się nigdy, ponieważ jego twórczość jest ponadczasowa.
Więcej…

FELIETON / ks. Franciszek Kamecki

SZCZĘŚCIE

To dobrze, że rośnie w nas zadowolenie z życia. Pan Bóg nas wzmacnia. Wiara w Boga jest radosnym nastawieniem do świata i ludzi.