Jak wiadomo, na początku było jajko, które jest nie tylko źródłem życia czy pożywienia, ale też symbolem odrodzenia i zmartwychwstania. Najnowsze badania wskazują, że straszenie zabójczym cholesterolem zawartym w jajach
jest bezpodstawne. (…)