Sierpniowy numer Małego Pielgrzyma, a w nim temat: WODA!


„Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę” (Ps 23,1-3).

W ubogiej wiejskiej rodzinie państwa Vianney we Francji w 1786 roku urodził się chłopiec. Rodzice nazwali go Jan Maria.


Lipcowy numer Małego Pielgrzyma, a w nim temat: PRZYGODA!


„Wieczorem w dniu zmartwychwstania (…) przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana” (J 20,19).

Jest gorący dzień, do Betanii zbliża się Jezus ze swoimi uczniami. Marta wychodzi na próg domu, ma przeczucie, że Mistrz zatrzyma się u nich, mieszkają przecież na początku wsi.

Czerwcowy numer Małego Pielgrzyma, a w nim temat: OJCIEC, TATUŚ, TATA

„Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy” (1J 3,1).

24 czerwca, po najkrótszej nocy w roku, obchodzimy imieniny Jaśków, Janków i Janów, których patronem jest święty Jan Chrzciciel.

Majowy numer Małego Pielgrzyma, a w nim temat: ŁĄKI UMAJONE!

„Łąki się stroją trzodami, doliny okrywają się zbożem, wznoszą okrzyki radości, a nawet śpiewają” (Ps 65,14).

4 maja na ulicach naszych miast i wsi spotkać można strażackie orkiestry dęte, które maszerując, grają, żeby uczcić patrona polskich strażaków, świętego Floriana. Być może też widzieliście gdzieś figurę świętego – ogromny rzymski żołnierz w zbroi wylewa z kubka wodę na płonący u jego stóp dom.

Kwietniowy numer Małego Pielgrzyma, a w nim temat: ZBAWIENIE!

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3,16-17).

9 kwietnia Kościół wspomina Marię, o której czytamy w Ewangelii, że szła wśród innych kobiet za Jezusem i usługiwała Mu.

Marcowy numer Małego Pielgrzyma, a w nim temat: OCZEKIWANIE!

„Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują” (Hbr 9,28).

Bardzo dawno temu, w czasach, gdy na terenie dzisiejszej Polski nikomu jeszcze nie śniło się, że będziemy wierzyć w Jedynego Boga, w Niemczech mieszkała dziewczynka, chrześcijanka, Matylda. Jej tatuś był hrabią – bogatym człowiekiem, a wychowywała ją babunia, również Matylda.

Lutowy numer Małego Pielgrzyma, a w nim temat: POŚWIĘCENI BOGU!

„Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu” (Łk 2,22-23).

W cerkwiach, pod złotymi cebulami kopuł, wśród świętych obrazów zwanych ikonami, z dymem kadzideł wznosi się ku niebu modlitwa w przedziwnym języku. Moglibyśmy pomylić go z białoruskim, rosyjskim albo ukraińskim – jest to jednak prastary język Kościoła wschodniej Europy – starocerkiewno-słowiański. Zapisywany alfabetem zwanym cyrylicą, litery ma ciut podobne do greckich, a ciut do łacińskich – czyli np. polskich.


Styczniowy numer Małego Pielgrzyma, a w nim temat: POKOLENIA!


„…wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, Święte jest Jego imię. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją” (Łk 1, 49-50).

Zanim stał się pełnym żaru Pawłem, autorem wspaniałych listów w Nowym Testamencie, nazywał się Szaweł i był równie gorącym i religijnym człowiekiem. Tyle tylko, że omylił się i zamiast cieszyć się z Jezusa, bał się Go i uważał za największe zagrożenie dla swojej wiary. Był wykształconym religijnie człowiekiem, mądrym Żydem, znającym Pismo Święte i niezwykle pewnym siebie. Nie rozpoznał Mesjasza, bo był zaślepiony swoim pomysłem na to, jaki powinien być Bóg.