Szkoła Animatorów i Liderów

Zostali klerykami na trzy dni

Krzyż jest znakiem, który kojarzony jest zwyczajowo z Jezusem. Na nim bowiem Zbawiciel poniósł śmierć, odkupił nas z grzechów i wskazał drogę do nieba. Bez niego nie można zrozumieć chrześcijanina ani tym bardziej chrześcijaństwa.

Wiedzieli o tym uczniowie Pańscy, dlatego wznosili krzyże na wieżycach kościołów, ustawiali przy drogach, zawieszali w domu, tkali na sztandarach, umieszczali na nagrobkach, krzyżem rozpoczynali pisanie listów, żegnali się, rozpoczynając dzień i wykonywane prace, nosili na piersiach jako znak przynależności do Jezusa i pieczęć Jego miłości. Kapłani błogosławili krzyżem wiernych i wyrzucali złe duchy. O krzyżu nie zapominali rodzice, kreśląc go na czołach swoich dzieci. Krzyż należał do porządku codzienności. (…)

 

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

Dary ojca pio

Italia kocha swojego świętego. Trudno się temu dziwić, wiele mu zawdzięcza. Posługa ojca Pio kojarzy się nam głównie z niezwykłym odprawianiem liturgii i stale zajętym konfesjonałem.

FELIETON / Zofia Pomirska

To też solidarność

Podczas pielgrzymki do Polski w 1987 roku Jan Paweł II w Gdańsku wypowiedział słowa nawiązujące do fragmentu Listu św. Pawła do Galatów (6,2): „»Jeden drugiego brzemiona noście«. Słowa te mają wielką nośność.

KULINARIA / Sławek Walkowski

Czas na małe podsumowanie

Odwiedziłem w tym roku kilka ciekawych miejsc i zjadłem kilka ciekawych potraw, w tym ucho. Świńskie ucho na chrupko.

Wartościowa książka

Temat do rozmowy

W bieżącym numerze