Triduum Paschalne

Wielki Czwartek

Z życia diecezji

„Chrystusie, nasz jedyny Pośredniku, jesteś nam koniecznie potrzebny!” – to modlitewne wezwanie świętego papieża Pawła VI wyraża prawdę oczywistą. Komentarza tu nie trzeba. Niezbędny jest jednak nasz nieustający powrót do tej modlitwy. Kanonizacja Pawła VI jest do tego zaproszeniem.

Kościół został ustanowiony przez Chrystusa i truizmem mogłoby się wydawać powtarzanie, że jest On w nim koniecznie potrzebny. Bynajmniej, Paweł VI nie głosił banałów. Ten „wielki Papież”, jak lubi go określać dzisiaj Franciszek, głęboko pragnął, by ludzkość odkryła „prawdziwą twarz Chrystusa”. Tuż przed Bożym Narodzeniem roku 1968, kiedy w maju Europą Zachodnią wstrząsnęły ruchy kontestatorów, papież Paweł VI podczas audiencji generalnej 18 grudnia przypominał, że misterium Chrystusa zakłada wiarę w jego boskość i człowieczeństwo zarazem, w to, że Jezus Chrystus jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem. „Nasze pokolenie czuje siłę tej wielkiej nauki, lecz niestety głosy niekatolickie, które rozprzestrzeniają się dzisiaj po świecie powtarzają z pomocą nowych słów stare motywy odpowiedzi niedorzecznych. Mówi się, że jest to postać nadzwyczajna, nie wiedząc, kim On jest naprawdę. (…)

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

Jaki Gdańsk?

Gdańsk na przestrzeni dziejów zmieniał się parokrotnie.
Najpierw słowiański, potem krzyżacki, przez znaczną część swych dziejów kulturowo niemiecki, wreszcie pruski i nazistowski, na koniec niemal stuprocentowo polski.

FELIETON / Zofia Pomirska

Właściwa hierarchia?

„Gabrysia śpi ze mną w łóżku”, „Byłam z Józkiem na spacerze”, „Mój Felek nie lubi gotowanego mięsa” – wydawać by się mogło, że tak brzmią informacje o członkach czyichś rodzin, ale pozory mylą, gdyż w ten sposób wielu z nas coraz częściej mówi o zwierzętach domowych.

KULINARIA / Sławek Walkowski

Z ziemi egipskiej

Tytuł może sugerować, że w tym felietonie będę wyprowadzał Żydów z niewoli i zajmę się fenomenem manny.
Innym razem.
Po prostu chcę zwinąć Egipcjanom ich fajną zupę.

Wartościowa książka

Temat do rozmowy

Społeczeństwo

W bieżącym numerze