Triduum Paschalne

Wielki Czwartek

Z życia diecezji

Liczba dzieci z problemami psychicznymi rośnie w zastraszającym tempie. Wśród warszawskich gimnazjalistów objawy depresyjne ma co piąta 15-latka. Według policji przez trzy lata o jedną trzecią zwiększyła się liczba nastolatków próbujących odebrać sobie życie. A ocena zadowolenia z życia, jak pokazują międzynarodowe statystyki, jest najgorsza ze wszystkich uczestników badania przeprowadzonego w 42 krajach. Z psycholog, dr Elżbietą Zubrzycką, rozmawia Iwona Demska.

zyło się depresji dzieci i młodzieży. Co więcej, w ogóle się o niej nie mówiło, a w rejestrze nie było takiej jednostki chorobowej.

– Tak, niestety. Depresja wśród dzieci i młodzieży była, jak dotąd, dość słabo przebadana. Uważano po pierwsze, że chorują na nią tylko dorośli, bo mają poważne problemy, a dzieci z natury swojej są szczęśliwe. Nikt specjalnie nie interesował się tym, co przeżywają najmłodsi, nie pytał o ich uczucia, nastrój. Z kolei dzieci, które były spokojne i wycofane, nie budziły niepokoju, a przecież mogły być depresyjne czy dysforyczne. Natomiast u dzieci nadpobudliwych diagnozowano na przykład ADHD czy inne dysfunkcje, tymczasem to też mogły być objawy depresji. (…)

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

Jaki Gdańsk?

Gdańsk na przestrzeni dziejów zmieniał się parokrotnie.
Najpierw słowiański, potem krzyżacki, przez znaczną część swych dziejów kulturowo niemiecki, wreszcie pruski i nazistowski, na koniec niemal stuprocentowo polski.

FELIETON / Zofia Pomirska

Właściwa hierarchia?

„Gabrysia śpi ze mną w łóżku”, „Byłam z Józkiem na spacerze”, „Mój Felek nie lubi gotowanego mięsa” – wydawać by się mogło, że tak brzmią informacje o członkach czyichś rodzin, ale pozory mylą, gdyż w ten sposób wielu z nas coraz częściej mówi o zwierzętach domowych.

KULINARIA / Sławek Walkowski

Z ziemi egipskiej

Tytuł może sugerować, że w tym felietonie będę wyprowadzał Żydów z niewoli i zajmę się fenomenem manny.
Innym razem.
Po prostu chcę zwinąć Egipcjanom ich fajną zupę.

Wartościowa książka

Temat do rozmowy

Społeczeństwo

W bieżącym numerze