Triduum Paschalne

Wielki Czwartek

Z życia diecezji

Duchowieństwo odegrało kluczową rolą w odzyskaniu i utrwalaniu niepodległości Polski i Pomorza. Hierarchowie wspierali wysiłki dyplomatyczne polityków, a wielu, do dziś anonimowych księży i osób duchownych, bezpośrednio zaangażowało się w walkę o niepodległość.

Był 10 listopada 1918 r. Maria Kotowska miesiąc wcześniej rozpoczęła studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Tamtego dnia namówiła koleżanki i kolegów z roku, by „zerwali się” z zajęć i wszyscy razem udali się na dworzec, by powitać zwolnionego z aresztu w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego. Pod wpływem tamtego spotkania Maria wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej. Dwa lata później, gdy do Warszawy zbliżały się wojska bolszewickie, pospieszyła na front i pomagała jako sanitariuszka Czerwonego Krzyża. Na początku II wojny światowej, już jako s. Alicja Kotowska CR, została aresztowana przez gestapo. Zawieziono ją do aresztu w Wejherowie. 11 listopada 1939 r, w dniu narodowego święta Rzeczypospolitej, na dziedziniec więzienia wjechały ciężarówki. Z cel wywleczono pokaźną grupę więźniów. Siostra Alicja wyszła ostatnia, otulając swym ramieniem grupkę wystraszonych, żydowskich dzieci. (…)

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

Jaki Gdańsk?

Gdańsk na przestrzeni dziejów zmieniał się parokrotnie.
Najpierw słowiański, potem krzyżacki, przez znaczną część swych dziejów kulturowo niemiecki, wreszcie pruski i nazistowski, na koniec niemal stuprocentowo polski.

FELIETON / Zofia Pomirska

Właściwa hierarchia?

„Gabrysia śpi ze mną w łóżku”, „Byłam z Józkiem na spacerze”, „Mój Felek nie lubi gotowanego mięsa” – wydawać by się mogło, że tak brzmią informacje o członkach czyichś rodzin, ale pozory mylą, gdyż w ten sposób wielu z nas coraz częściej mówi o zwierzętach domowych.

KULINARIA / Sławek Walkowski

Z ziemi egipskiej

Tytuł może sugerować, że w tym felietonie będę wyprowadzał Żydów z niewoli i zajmę się fenomenem manny.
Innym razem.
Po prostu chcę zwinąć Egipcjanom ich fajną zupę.

Wartościowa książka

Temat do rozmowy

Społeczeństwo

W bieżącym numerze