Papież Franciszek

WSD Pelplin

Adwent jest czasem oczekiwania na to, co nowe, dotychczas niedostępne i przekraczające wszelkie oczekiwania. Czy jednak nie powinien być także przeżywaniem tęsknoty za „początkiem”?

Jesteśmy stworzeniem, zatem naszym „początkiem” jest Stwórca. W Adwencie czekamy na Boga, na Tego, który jest od początku: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo” (J 1, 1). Początkiem człowieka nie jest grzech, lecz miłość Stwórcy. Kresem jego nie jest śmierć, lecz obiecane mu życie wieczne. Ostatecznie początkiem i końcem ludzkiej egzystencji jest Boży Syn, Chrystus, „Alfa i Omega” (Ap 1, 8).

To prawda, że gdzieś u początku istnienia ludzkości miał miejsce grzech Adama i Ewy. Jego konsekwencje, określane jako grzech pierworodny, towarzyszą kolejnym ludzkim pokoleniom, potomkom pierwszych ludzi. Grzech wiele zmienił w naszym przeżywaniu pierwotnego szczęścia i jedności ze Stwórcą. Mimo to „pierwotniejszym” od grzechu początku – i od grzechu pierworodnego – jest Syn Ojca, zamierzony w odwiecznym planie Boga jako Odkupiciel całego stworzenia. Nie grzech, dramat niewierności Adama i Ewy, ale Jezus Chrystus jest „Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim” (Kol 1, 18). Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi, jest naszym wyczekiwanym „początkiem”.(…)

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

Jaki Gdańsk?

Gdańsk na przestrzeni dziejów zmieniał się parokrotnie.
Najpierw słowiański, potem krzyżacki, przez znaczną część swych dziejów kulturowo niemiecki, wreszcie pruski i nazistowski, na koniec niemal stuprocentowo polski.

FELIETON / Zofia Pomirska

Właściwa hierarchia?

„Gabrysia śpi ze mną w łóżku”, „Byłam z Józkiem na spacerze”, „Mój Felek nie lubi gotowanego mięsa” – wydawać by się mogło, że tak brzmią informacje o członkach czyichś rodzin, ale pozory mylą, gdyż w ten sposób wielu z nas coraz częściej mówi o zwierzętach domowych.

KULINARIA / Sławek Walkowski

Z ziemi egipskiej

Tytuł może sugerować, że w tym felietonie będę wyprowadzał Żydów z niewoli i zajmę się fenomenem manny.
Innym razem.
Po prostu chcę zwinąć Egipcjanom ich fajną zupę.

Temat aktualnego numeru

Temat do rozmowy