Papież Franciszek

WSD Pelplin

Z franciszkaninem Łukaszem Buksą, duszpasterzem młodzieży, muzykiem, wokalistą i instruktorem snowboardu, odpowiedzialnym za referat młodzieżowo-powołaniowy Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie, rozmawia ks. Wojciech Węckowski.


– Przyznaję, że widok zakonnika w habicie zjeżdżającego na desce nawet dla mnie jest zaskoczeniem…

– It’s my job, taka praca… To jest mój strój, w którym chodzę na co dzień. Nigdy nie mam problemu z tym, by w habicie pokazać się w miejscach publicznych, nie mam nic do ukrycia. Przeciwnie. Chcę być świadkiem wiary również przez ten strój. Nie tyle wzbudzić sensację, co inspirować ludzi do zadania sobie pytania o ich świadectwo wiary. Po drugie, skoro tyle mówię młodzieży o potrzebie życia w prawdzie, dlaczego miałbym ukrywać własną przynależność do Chrystusa? Oczywiście, żeby zjeżdżać w habicie i się nie zabić, trzeba być doświadczonym snowboardzistą. (…)

FELIETON / Elżbieta Ruman

Wszyscy jesteśmy aktorami

Prawda nie tylko wiedzie do wolności, ale jest również bezpośrednią drogą do samego Boga. Bez prawdy nie potrafimy rozróżniać dobra i zła. Jeżeli nie szukamy prawdy, stajemy się pełnymi lęku niewolnikami, którzy tylko udają, że naprawdę żyją.

FELIETON / Adam Hlebowicz

Jaki Gdańsk?

Gdańsk na przestrzeni dziejów zmieniał się parokrotnie.
Najpierw słowiański, potem krzyżacki, przez znaczną część swych dziejów kulturowo niemiecki, wreszcie pruski i nazistowski, na koniec niemal stuprocentowo polski.

FELIETON / Zofia Pomirska

Właściwa hierarchia?

„Gabrysia śpi ze mną w łóżku”, „Byłam z Józkiem na spacerze”, „Mój Felek nie lubi gotowanego mięsa” – wydawać by się mogło, że tak brzmią informacje o członkach czyichś rodzin, ale pozory mylą, gdyż w ten sposób wielu z nas coraz częściej mówi o zwierzętach domowych.

KULINARIA / Sławek Walkowski

Z ziemi egipskiej

Tytuł może sugerować, że w tym felietonie będę wyprowadzał Żydów z niewoli i zajmę się fenomenem manny.
Innym razem.
Po prostu chcę zwinąć Egipcjanom ich fajną zupę.

Temat aktualnego numeru

Temat do rozmowy