W poniedziałek rano w kierunku Jasnej Góry udadzą się pielgrzymi z Tczewa i Pelplina.
Pątnicy przejdą blisko 400 km, by ostatniego dnia pielgrzymkowego szlaku oddać pokłon Matce Bożej Częstochowskiej.

Wartościowa książka