1 listopada zmarł w wieku 53 lat proboszcz parafii Łęczyce (dekanat gniewiński) ks. Piotr Treder.

Wyświęcony na kapłana w 1992 roku, w Łęczycach posługiwał od 2001 roku.