Od 22 listopada w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie można podziwiać dwa poddane renowacji inkunabuły.

Zawierają one teksty papieża Piusa II oraz św. Ambrożego.

fot.: Radio Głos