W tej miejscowości znajduje się ołtarz, przy którym papież Polak odprawił Mszę Świętą w 1999 r w Pelplinie.

Podczas sesji Rady Gminy w Sierakowicach radni jednogłośnie podjęli uchwałę o ustanowieniu świętego Jana Pawła II patronem Sierakowic.

Kolejnym etapem tego procesu jest przekazanie uchwały biskupowi pelplińskiemu Ryszardowi Kasynie, który następnie - jeżeli uchwała uzyska jego aprobatę - przekaże ją Konferencji Episkopatu Polski. Później nastąpi przesłanie wniosku do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Wiary.