W dniach od 22-25 września Ojciec Święty odwiedzi Litwę, Łotwę i Estonię.

Do 25 września można zgłosić swój udział w grze miejskiej o ks. Januszu St. Pasierbie.

W dniach od 5 do 16 września 2018 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie odbyło się spotkanie integracyjne dla kleryków pierwszego roku.

Już na początku października wielkie ewangelizacyjne wydarzenie na naszym Stadionie Narodowym w Warszawie pt. STADION MŁODYCH: włącz pełnię wiary!

W minioną sobotę w Pelplinie miał miejsce powakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie.

Wartościowa książka