Liturgia słowa: Jk 2,14-24. 26; Ps 112 (111), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1c); J 15,15b; Mk 8,34 – 9,1.

Liturgia słowa: Jk 2,1-9; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 7a); Por. J 6,63c. 68c; Mk 8,27-33.

Liturgia słowa: Jk 1,19-27; Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b); Por. Ef 1,17-18; Mk 8,22-26.

Liturgia słowa: Jk 1,12-18; Ps 94 (93), 12-13a. 14-15. 18-19 (R.: por. 12); J 14,23; Mk 8,14-21.

Liturgia słowa: Jk 1,1-11; Ps 119 (118), 67-68. 71-72. 75-76 (R.: por. 77a); J 14,6; Mk 8,11-13.

Liturgia słowa: Syr 15,15-20; Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 (R.: por. 1); 1 Kor 2,6-10; Por. Mt 11,25; Mt 5,17-37 lub Mt 5,20-22a. 27-28. 33-34a. 37.

Liturgia słowa: 1 Krl 12,26-32; 13, 33-34; Ps 106 (105), 6-7a. 19-20. 21-22 (R.: por. 4); Mt 4,4b; Mk 8,1-10.

Liturgia słowa ze święta 14 lutego: Dz 13,46-49; Ps 117 (116), 1b-2 (R.: por. Mk 16,15); Por. Łk 4,18; Łk 10,1-9.

Liturgia słowa: 1 Krl 11,4-13; Ps 106 (105), 3-4. 35-36. 37 i 40 (R.: por. 4); Jk 1,21bc; Mk 7,24-30.

Liturgia słowa: 1 Krl 10,1-10; Ps 37 (36), 5-6. 30-31. 39-40 (R.: por. 30a); Por. J 17,17ba; Mk 7,14-23.

Liturgia słowa: 1 Krl 8,22-23. 27-30; Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.: por. 2); Ps 119 (118), 36a. 29b; Mk 7,1-13.

Liturgia słowa z poniedziałku: 1 Krl 8,1-7. 9-13; Ps 132 (131), 6-7. 9-10 (R.: por. 8a); Por. Mt 4,23; Mk 6,53-56.

Liturgia słowa: Iz 58,7-10; Ps 112 (111), 4-5. 6-7. 8a i 9 (R.: 4a); 1 Kor 2. 1-5; J 8,12; Mt 5,13-16.

Liturgia słowa: 1 Krl 3,4-13; Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b); Por. J 10,27; Mk 6,30-34.

Liturgia słowa: Syr 47,2-11; Ps 18 (17), 31. 47 i 50. 51 (R.: por. 47b); Por. Łk 8,15; Mk 6,14-29.

Liturgia słowa z czwartku: 1 Krl 2,1-4. 10-12; Ps 1Krn 29,10b-11b. 11c-12 (R.: por. 12b); Mk 1,15; Mk 6,7-13.

Liturgia słowa ze środy: 2 Sm 24,2. 9-17; Ps 32 (31), 1b-2. 5. 6-7 (R. por. 5d); Por. J 10,27; Mk 6,1-6.

Liturgia słowa: 2 Sm 18,9-10. 14b. 24-25a. 31 – 19,3; Ps 86 (85), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: 1b); Por. Mt 8,17; Mk 5,21-43.

Liturgia słowa: 2 Sm 15,13-14. 30; 16, 5-13a; Ps 3,2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 8a); Por. Łk 7,16; Mk 5,1-20.

Liturgia słowa ze święta 2 lutego: Ml 3,1-4; Ps 24 (23), 7-8. 9-10 (R.: por. 10b); Hbr 2,14-18; Łk 2,32; Łk 2,22-40 lub Łk 2,22-32.

Liturgia słowa: 2 Sm 12,1-7a. 10-17; Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 12a); Por. J 3,16; Mk 4,35-41.

Liturgia słowa z piątku: 2 Sm 11,1-4a. 5-10a. 13-17; Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 6c-7. 10-11 (R.: por. 3a); Por. Mt 11,25; Mk 4,26-34.

Liturgia słowa: 2 Sm 7,18-19. 24-29; Ps 132 (131), 1b-2. 3-5. 11. 12. 13-14 (R.: por. Łk 1,32b); Ps 119 (118), 105; Mk 4,21-25.

Liturgia słowa: 2 Sm 7,4-17; Ps 89 (88), 4-5. 27-28. 29-30 (R.: por. 25a); Mk 4,1-20.

Liturgia słowa z wtorku: 2 Sm 6,12b-15. 17-19; Ps 24 (23), 7-8. 9-10 (R.: por. 10b); Por. Mt 11,25; Mk 3,31-35.

Liturgia słowa: 2 Sm 5,1-7. 10; Ps 89 (88), 20. 21-22. 25-26 (R.: por. 25a); Por. 2 Tm 1,10b; Mk 3,22-30.

Liturgia słowa: Iz 8,23b – 9,3; Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b); 1 Kor 1,10-13. 17; Por. Mt 4,23; Mt 4,12-23 lub Mt 4,12-17.

Liturgia słowa ze święta 25 stycznia: Dz 22,3-16 lub Dz 9,1-22; Ps 117 (116), 1b-2 (R.: por. Mk 16,15); Por. J 15, 16; Mk 16,15-18.

Liturgia słowa z piątku: 1 Sm 24,3-21; Ps 57 (56), 2. 3-4. 6 i 11 (R.: por. 2a); Por. 2 Kor 5,19; Mk 3,13-19.

Liturgia słowa: 1 Sm 18,6-9; 19, 1-7; Ps 56 (55), 2-3. 9-10. 12-13 (R.: por. 5b); Por. 2 Tm 1,10b; Mk 3,7-12.

Liturgia słowa: 1 Sm 17,32-33. 37. 40-51; Ps 144 (143), 1b-2. 9-10 (R.: 1b); Por. Mt 4,23; Mk 3,1-6.

Liturgia słowa z wtorku: 1 Sm 16,1-13; Ps 89 (90), 20. 21-22. 27-28 (R.: por. 21a); Por. Ef 1,17-18; Mk 2,23-28.